Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2024-01-30

Särskilt yttrande beträffande Förtennaren 2 - Djursnäsvägen 16, Ösmo - Beslut om åtgärdsföreläggande för plan 1 och utomhusmark

Sammanfattning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har följt vår kommuns hantering av friskolan Binomen sedan 20 år. Vår bedömning är att vår kommun har brustit i sin myndighetsutövning, vilket innebär att bygglovsärendet är preskriberat. Vi anser att vår kommun ska hjälpa företagare och fastighetsägare med detaljplane- och bygglovsfrågor. Friskolan Binomens verksamhet är mycket uppskattad och Skolinspektionen har inte haft några anmärkningar under denna långa tid. Skolan fungerar utmärkt och utan problem tillsammans med de företagare och fastighetsägare som är grannar i Vansta verksamhetsområde. Vi bedömer att vår kommun inte har hjälpt företagaren och fastighetsägaren utan har agerat passivt, byråkratiskt och saktfärdigt med fokus på fel frågor.

När två träter är det inte ens fel och vi anser att vår kommun hade kunnat lösa den uppkomna situationen på minst två sätt:

  1. Upprättande av en s.k. frimärksplan för aktuell fastighet
  2. Erbjuda fastighetsägaren ett fastighetsbyte.

Vi har full förståelse för att verksamhet och fastighetsägare slutligen ger upp efter alla år av vår kommuns trakasserier, “paragrafrytteri” och hot.

Yrkande

Utifrån ovanstående yrkar vi

  1. avslag till samtliga beslutspunkter

 

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lasse Swärd
Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

 

 

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)