Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

 

Hotar utveck­lingen av Vanstas verk­sam­hets­område Ösmos framtid?

 

Bilden visar NP:s logotyp Läs insändaren i Nynäs­hamnsPosten 2024-01-17

 

Vansta verksamhetsområde ligger i anslutning till tätorten Ösmo. Närmaste grannar till verksamhetsområdet är villabebyggelse, det kommunala gruppboendet “Solgläntan” och en av vår kommuns största ridanläggningar Sorunda Ridklubb. Dessutom planeras en kommunal skola ett par hundra meter norr om verksamhetsområdet. Därför finns det krav i detaljplanerna från 1992 och 2007 att verksamheterna inom Vansta verksamhetsområde inte får vara störande. Buller får inte finnas, luftföroreningar som gaser, damm, kemikalier etcetera får inte förekomma och grundvattnet får inte förorenas.

Företagarna och fastighetsägarna har självklart följt detaljplanerna och ett välskött och modernt verksamhetsområde har vuxit fram. Till och med en välrenommerad fristående skola finns belägen i området. Företagare och fastighetsägare har samarbetat och levt tillsammans i harmoni i verksamhetsområdet i mer än 30 år.

Nu har dock vår kommuns politiska ledning, det vill säga C + KD + L + M + SD fått för sig att den fristående skolan hindrar en utveckling av verksamhetsområdet. Hur de har kommit fram till detta har de dock inte berättat. Med hot om enorma viten har de tvingat skolan att upphöra med verksamheten till sommaren och därmed mister fastighetsägaren sin enda hyresgäst. Att C + KD + L + M + SD beter sig på detta sätt mot dels en framgångsrik ideell skola, dels en fastighetsägare och företagare, är milt uttryckt “förvånande”.

Den självklara frågan som nu dyker upp är hur C + KD + L + M + SD tänker utveckla Vansta verksamhetsområde i framtiden? Naturligtvis finns en oro bland företagare och fastighetsägare att dessa partier planerar att ändra detaljplanen för att tillåta störande verksamheter. Denna oro delas förmodligen även av villaägarna, de boende på det kommunala gruppboendet, medlemmarna i ridklubben och kanske även de som hoppas på en ny, modern skola i Ösmo?

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti förstår inte hur C + KD + L + M + SD tänker och hur deras planer för Vansta verksamhetsområde ser ut. Vi och alla andra berörda parter vill veta hur den politiska ledningen har tänkt utveckla Vansta verksamhetsområde tillsammans med de grannar och verksamheter som kräver en tyst och lugn miljö utan luftföroreningar, damm och kemikalier.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch och Lena Dafgård