Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Västerby 2023-12-07

Det är rimligt att lyssna på SKR:s jurist

Svar på Centerpartiets insändare om föreningsbidrag

 

NynäshamnsPostens logotyp Läs insändaren i NynäshamnsPosten


 

Solveig S Thörnblom (C) påstår i en insändare att Lena Dafgård har fel när hon i kommunfullmäktige anförde att partier inte ska utreda varandra. Lena Dafgård informerade kommunfullmäktige om att källan var en jurist på Sveriges kommuner och Regioner, SKR. Hon hänvisade även till Lag om insyn i finansiering av partier, (2018:90), där det står i 1 § “Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier, ledamöter i beslutande politiska församlingar och ersättare för sådana ledamöter finansierar sin verksamhet.”

Centerpartiets politiska sekreterare har alltså en annan uppfattning än SKR:s jurist. Anförandet i kommunfullmäktige finns inspelat och därför föreslås Centerpartiets politiska sekreterare att se och lyssna på inspelningen som finns på Sorundanet Nynäshamns kommunpartis hemsida, ange 2023-11-08 i sökrutan.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige