Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-11-23

Fortfarande fel antal invånare i tätorten Grödby med omland

Vi yrkar ytterligare en gång att vår kommun rättar uppgiften om antalet invånare i Grödby

Sammanfattning

Vi har uppmärksammat att vår kommun har lämnat in felaktiga uppgifter i sitt överklagande till Mark- och Miljödomstolen. Kommunen har kompletterat överklagandet och justerat en av de två felaktiga uppgifterna. Dock kvarstår oriktiga uppgifter om antalet invånare i Grödby, som i kommunens komplettering har decimerats till cirka en tredjedel av det verkliga antalet som är cirka 900 invånare.

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela ärendet som PDF-fil… (läs mer)