Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-11-14

Faktafel i vår kommuns överklagande angående deponi Torp 14:1

Vi vill att felaktigheterna korrigeras

Sammanfattning

I ett överklagande till Mark- och Miljödomstolen rörande en ansökan om deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, Nynäshamns kommun, har vår kommun lämnat felaktiga uppgifter rörande närliggande bebyggelse som kommer att beröras negativt om en planerad deponi etableras. Vi vill veta hur det har gått till när vår kommun uppenbarligen inte känner till att det tilltänkta verksamhetsområdet gränsar till en av vår kommuns nio tätorter? Kommunen verkar inte heller veta att de flesta bostäderna, 45 av 65 redan är byggda i det nya bostadsområdet Norr Enby, som kommunen i överklagandet har beskrivit som “en detaljplan med några enstaka hus”. I själva verket är det snart cirka 900 av kommuninvånarna som blir direkt berörda om tillstånd till verksamheten ges. Vi vill att kommunen rättar till ovanstående faktafel till Mark- och Miljödomstolen, eftersom det faktum att den ansökta verksamheten gränsar till en tätort med snart 900 invånare är ett starkt argument för att inte bevilja tillstånd till den sökta verksamheten.

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela ärendet som PDF-fil… (läs mer)