Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Nynäshamns kommunfullmäktige sammanträde 2023-11-08

Kommun­fullmäk­tiges samman­träde 2023-11-08

Se debatterna på vår YouTube-kanal!

 

Se debatten på YouTube Hela Kommun­fullmäktiges samman­träde 2023-11-08... (se debatten)
 

Se debatten på YouTube Svar på interpellation angående kommuninvånarnas försämrade tillgång till digitala handlingar till kommunfullmäktige och nämnder ställd av Lena Dafgård (SN) till kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M)... (se debatten)
 

Se debatten på YouTube Utbetalning av partistöd för 2024... (se debatten)