Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

 

Västerby 2023-11-06

Mål och Budget 2024

Framtidsvision & Strategisk plan samt ekonomisk plan 2025 - 2027

Storstadsnära landsbygder och småstad vid havet - det är vår kommun!

Bara 30 minuters bilresa söder om Globen hittar Du vår vackra kommun. Här upplever Du underskön kulturbygd, trolsk vildmark och bad i sjöar och hav. Förutom flera naturreservat, friluftsområden och byggnadsminnen finns en vacker skärgård. Natur, kultur och historia är alltid nära.

Vår kommun erbjuder ett unikt lantligt boende med levande landsbygder och mysigt småstadsliv i kombination med Stockholms arbetsmarknad. Många vill ge sina barn en trygg uppväxt, förverkliga sina drömmar om hästar, hundar, höns och båtliv och samtidigt behålla sina arbeten i Stockholmsregionen.

Vår kommun påverkas i hög grad av omvärlden. Vi bedömer att det är olämpligt att ytterligare öka den redan idag stora låneskulden. Räntorna stiger alltmer och vår kommuns låneskuld har ökat med hundratals mnkr under de senaste åren, inte minst i samband med köpet av den så kallade “Stockholmsmarken”, se nedan. Stigande räntor kommer på sikt att minska handlingsutrymmet för en positiv utveckling av vår kommun.

Vår kommuns skulder uppgår nu till nästan en miljard kronor, 94 5 miljoner kronor. Detta är anmärkningsvärt om man till exempel jämför med en del andra kommuner, som Katrineholm, som är helt skuldfria. På grund av att vår kommuns skuld är så stor, blir dessa skulder långsiktiga och kommer inte att kunna betalas tillbaka på ett eller ett par år. Skulderna kommer därför att innebära höga räntekostnader och dessa kommer att öka ytterligare, så snart räntan stiger, vilket den redan har gjort. Höga räntekostnader kommer då att kraftigt begränsa vår kommuns handlingsutrymme och möjligheter till satsningar när det gäller kärnverksamheterna.

År 2012 köpte vår kommun 2 440 hektar, det vill säga 24,4 miljoner kvadratmeter mark av Stockholms stad. Köpeskillingen var 255 mnkr och finansierades med ett lån. Vi vill inventera detta markinnehav samt upprätta en långtidsplan för de närmaste 20 åren. Den mark, som inte bedöms strategisk, föreslås avyttras.

Läs hela vår budget som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)