Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
SorundanetFituna Vårdberg

Västerby 2023-11-06

Befolkningsutveckling

Bilaga till Mål och Budget 2024

All planering i vår kommun ska utgå från befolkningsutvecklingen eftersom verksamheterna i huvudsak är inriktade på människor; barnomsorg, skola, äldreomsorg, familje- och individomsorg samt omsorg om dem med funktionsvariation. För att kunna bedöma hur stora behoven är och var behoven uppstår gör vi fyra “betraktelser”:

  1. Befolkningsutvecklingen i vår kommuns olika delar (sida 2)
  2. Befolkningsutvecklingen 2022 i vår kommun (sida 3)
  3. Historisk befolkningsutveckling på drygt 1% (sida 4)
  4. Befolkningsprognos 2015 - 2050 (sida 5)

Den sammanvägda bedömningen av dessa bedömningar resulterar i vårt mål om 1,1% årlig befolkningstillväxt.

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)