Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-10-12

Särskilt yttrande angående svar på motion beträffande framtidssäkring av busslinje 861

Bakgrund

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har i en motion föreslagit att vår kommun ska framtidssäkra busslinje 861. Detta sker bäst genom att locka fler resenärer genom busshållplatser vid till exempel Lidatorp, Segersäng, Landfjärden och Söderby. Genom att utöka med några hållplatser, kan busslinje 861 erbjuda service till boende som inte har direkt tillgång till pendeltågstrafiken.

Bedömning

Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att det starkaste argumentet för att säkerställa den framtida trafikeringen på busslinje 861 är fler resenärer. Fler resenärer ökar dessutom möjligheterna till fler turer. Fler och tätare turer är högprioriterat av en majoritet av kollektivtrafikresenärer, eftersom det ökar friheten i resandet och minskar tidsförlusten när en resenär missar en avgång. Att resan blir något längre uppvägs av att väntetiden på nästa avgång minskar och även stressen att missa bussen minskar. Vår bedömning är att varje stopp tar 1 minut vilket vid 4 nya hållplatser skulle innebära 4 minuters längre restid för de som reser hela sträckan.

Yrkande

Vi yrkar bifall till motionen, eftersom beslutssatserna i motionen endast gäller “att undersöka förutsättningarna för” tillsammans med SL och Trafikverket. Vi bedömer att vår kommuns invånare har mycket att vinna på en fortsatt trafikering av busslinje 861. Trafikeringen säkerställs bäst med fler resenärer vilket kan leda till fler avgångar och / eller tätare turer. Fler busshållplatser kommer att öka resenärsunderlaget.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige

 

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela svaret som PDF-fil… (läs mer)