Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-10-12

Särskilt yttrande beträffande svar på motion om inrättande av en "fritidsbank"

Bakgrund

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har i en motion föreslagit att vår kommun ska inrätta en "fritidsbank”.

Fritidsbanken är en ideell förening med finansiellt stöd från bl.a. Riksidrottsförbundet, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF), Kronprinsessparets Stiftelse, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Allmänna Arvsfonden. Sedan starten 2013 har över två miljoner prylar lånats ut och idag finns fritidsbanken på över 120 platser i landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. 1

Det som skiljer Fritidsbanken från vår kommuns “AktivitetsBanken” är till exempel:

  1. ett effektivt system för visning, bokning och återlämning av utrustning. Fritidsbanken tillhandahåller ett bra system för detta via webben
     
  2. tillgång till bred och riklig sport- och fritidsutrustning donerad av allmänheten som till exempel kompletta slalomutrustningar, innebandyklubbor, flytvästar, tremannatält
     
  3. lån av utrustning upp till 14 dagar.

Yrkande

Vi yrkar bifall till motionen, eftersom vi bedömer att vår kommun har mycket att vinna på att ansluta sig till “Fritidsbanken” även om utbudet initialt begränsar sig till det som vår kommun erbjuder som till exempel fotbollar, discgolf-discar och pulkor. Ett effektivt system för visning, bokning och återlämning är mycket viktigt i vår geografiskt vidsträckta kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige


1 https://fritidsbanken.se

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)