Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Västerby 2023-08-05

Förvånande att SD fattar beslut som drabbar en majoritet av deras väljare

Insändare om beslutet att lägga ned den kommunalt drivna hemtjänsten på landsbygden

NynäshamnsPosten

Läs insändaren i NynäshamnsPosten

Vi tackar oppositionsrådet Johann Wolf och ledamöterna i socialnämnden Tony Björklund och Stefan Andersson, samtliga SD, för svar på våra frågor om varför SD lägger ned den kommunala hemtjänsten på landsbygden i vår kommun och om SD:s samarbetsavtal med C, KD, L och M.

Skribenterna påstår att SD inte lägger ned den kommunala hemtjänsten i vår kommun eftersom man behåller den i samhället Nynäshamn. Men man glömmer bort att berätta att SD lägger ned den kommunala hemtjänsten utanför samhället Nynäshamn. Cirka hälften av vår kommuns invånare får alltså en försämrad valmöjlighet när det gäller hemtjänst.

Eftersom SD har flest väljare utanför samhället Nynäshamn blir vi inte riktigt kloka på varför man väljer att försämra valmöjligheterna för en majoritet av SD:s väljare. SD har också sagt sig värna om alla äldre, något som nu inte verkar stämma för dem som bor på landsbygden. Det skulle vara intressant att förstå hur SD tänker.

SD har rakryggat berättat om sitt avtal med C, KD, L och M. När vi efterfrågar avtalet väljer dock skribenterna att bolla “tillbaks frågan”, som de själva uttrycker det och efterfrågar “Vad har Sorundanet för avtal med övriga partier? Både skriftliga och muntliga, finns avtalet ni kallade Demokratisk samling kvar?”

De två avtal vi har haft och det avtal vi har nu finns att läsa och hämta på vår hemsida.

Samarbetsavtalet med C+KD+L+M gällde 2018-2020 och avtalet om valteknisk samverkan med oppositionen, “Demokratisk samling”, gällde 2020-2022. Nuvarande avtal om valteknisk samverkan, "Samling för Nynäshamn 2022-2026" innebär att partierna förbinder sig att rösta på varandras personval och inget annat. Partierna är alltså helt fria att driva sin egen politik oberoende av varandra. Självfallet har vi inga muntliga avtal.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att öppenhet och transparens är nödvändiga i en demokrati. Avtal mellan partier ska givetvis vara tillgängliga för alla väljare. Vi beklagar att SD, C, KD, L och M inte har samma uppfattning i denna fråga.

Avslutningsvis förvånas vi över att SD beslutar att lägga ner den kommunala hemtjänsten på landsbygden, vilket drabbar en majoritet av deras väljare.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch och Lena Dafgård