Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Sorundanet

Viktig information om du vill överklaga beslutet om tillstånd för återvinningsverksamhet i tätorten Grödby, Torp 14:1 i Nynäshamns kommun

Sista datum för överklagande är den 8 augusti 2023

Beslutet gäller tillstånd till och med den 30 juni 2048 för:

Ljudnivåer mellan 40 och 55 dBA dygnet runt (olika nivåer olika veckodagar och tider), ungefär motsvarande industribuller.

Sista datum för överklagande är den 8 augusti 2023, om du inte begär anstånd av Länsstyrelsen och får det beviljat.

Begäran om att få ta del beslutet respektive överklagande av beslut skickas till: stockholm@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm. Ange: Diarienummer 63373-2020 Miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Torp 14:1

Vid eventuella frågor, kontakta Länsstyrelsen, telefon: 010-223 10 00.

Överklagande av beslut

Dina uppgifter: Namn, adress, postnummer, postadress, e-postadress samt fastighetsbeteckning (om det finns) överklagar Miljöprövningsdelegationens beslut inom Länsstyrelsen med diarienummer 63373-2020.

I överklagandet är det viktigt att följande finns med:

Behöver Du hjälp?

Välkommen att kontakta oss om Du har frågor eller vill ha hjälp. Ring 0708 - 92 17 50, maila kontakt@sorundanet.se eller använd vårt kontaktformulär