Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Västerby 2023-07-04

Länsstyrelsen ger tillstånd för återvinningsverksamhet på fastigheten Torp 14:1

Här hittar du hela Länsstyrelsens beslut

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar, med stöd av 9 kap. miljöbalken, Jem-We AB (bolaget), med organisationsnummer 559202-5117, tillstånd till återvinningsverksamhet av icke-farligt avfall inom del fastigheten Torp 14:1 i Nynäshamns kommun, se bilaga 1 a och b.

Tillståndet omfattar

Läs hela beslutet

Läsnsstyrelsens beslut Här hittar du hela Länsstyrelsens beslut... (läs mer)