Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Västerby 2023-06-30

Att lydigt foga sig eller att verka utan att synas - det är frågan för SD

Kanske hade det varit på sin plats att “kommunalrådet i opposition” opponerade sig mot att avveckla den kommunala hemtjänsten på landsbygden?

NynäshamnsPosten Läs insändaren i NynäshamnsPosten

Stort tack till “Kommunalrådet i opposition” Johann Wolf, SD, för sin rakryggade insändare där han bekräftar överenskommelsen med C+KD+L+M.

Väljarna och vi hade dock uppskattat att överenskommelsen redovisades i sin helhet även om det “är mycket långt ifrån något Tidöavtal” som skribenten själv uttrycker det. Det hade varit demokratiskt och transparent om även C+KD+L+M öppet redovisat överenskommelsen.

“Vi har ett gott samarbete med alliansstyret” skriver "Kommunalrådet i opposition”. Uppenbarligen är det mycket arbetsintensivt att vara både i opposition och samarbeta med den politiska ledningen eftersom “kommunalrådet i opposition” arvoderas med 54 750 kronor i månaden. Detta baseras på 75% av en riksdagsledamots arvode om 73 000 kronor i månaden.

“Kommunalrådet i opposition” skriver också att “Kommunal hemtjänst har givetvis sin givna plats som en av flera utförare i Nynäshamns kommun, dels för valfrihetens skull och dels för att en aktör med organisatoriska muskler måste finnas till hands om någon annan utförare skulle falla bort.”

Samtidigt är “kommunalrådet i opposition” med och avvecklar den kommunala hemtjänsten för cirka hälften av vår kommuns invånare, det vill säga dem som bor på den storstadsnära landsbygden.

Varför anser “kommunalrådet i opposition” att invånarna på landsbygden inte har samma rätt till valfrihet och trygghet med en aktör med organisatoriska muskler? Kanske hade det varit på sin plats att “kommunalrådet i opposition” opponerade sig mot att avveckla den kommunala hemtjänsten på landsbygden?

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti bildades när vi upplevde brister i demokratin i vår kommun. Att det finns brister bekräftas bland annat i Kolada där förtroendet för politiker ligger 10 procentenheter lägre i vår kommun jämfört med riket.

Att ha ett “kommunalråd i opposition” som lydigt fogar sig, eller kanske, verkar utan att synas, minskar förtroendet för politiker i vår kommun.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti kommer alltid att kämpa för demokrati, öppenhet och transparens inom politiken i vår kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch och Lena Dafgård