Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Västerby 2022-06-12

Planeringsbudget 2023

Sammanfattning

Vår planeringsbudget för 2023 fokuserar på de utmaningar vår kommun står inför:

  1. Modernisera och minska den kommunala administrationen genom att bl.a. ta bort Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
     
  2. förbättra de kommunala kärnverksamheterna som barnomsorg, skola, äldreomsorg och övrig omsorg
     
  3. ta fram en långtidsplan för samhällsplanering och positiv utveckling av vår kommuns kärnvärden i form av livskvalitet som gör att människor väljer att flytta hit
     

Läs mer

Planeringsbudget för 2023

2022-06-12 - Läs hela planeringsbudgeten (PDF)... läs mer

Mer info

Per Ranch

Är det något Du undrar över? Välkommen att kon­takta Per Ranch med frågor, förbättringsförslag och kommentarer via telefon, epost, Facebook... läs mer