Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder
Deponi Torp - nej tack! Ärende till kommunstyrelsen

Västerby 2022-06-07

Yttrande till Länsstyrelsen beträffande ansökan om tillstånd till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet

Sammanfattning

Vi yrkar att ansökan om tillstånd för deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet inom del av fastigheten Torp 14:1, Nynäshamns kommun, avslås i sin helhet.

Läs hela ärendet

Vi yrkar avslag till deponi Torp i sin helhet. Yttrande till länsstyrelsen

2022-06-07 - Vi yrkar avslag till deponi Torp i sin helhet. Yttrande till länsstyrelsen... läs mer

Mer info

Per Ranch

Är det något Du undrar över? Välkommen att kon­takta Per Ranch med frågor, förbättringsförslag och kommentarer via telefon, epost, Facebook... läs mer