Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent placeholder
Hur många bor i Din by?

Västerby 2022-06-02

Antal invånare 2020 som bor på landsbygden, i småorter (byar) och i tätorter (samhällen)

Kartan visar hur många som bor på landsbygden, i småorter eller i tätorter i vår kommun. Detta är nya siffror för 2020.

Sedan 2015 har invånarantalet på landsbygden ökat med 2,8%, i småorter med 17,2% och i tätorter med 4,0%. Totalt har invånarantalet i vår kommun ökat med 4,8% sedan 2015.

SCB Regina kartsök

Vill Du själv utforska SCB:s karta med tillhörande statistik?

REGINA - SCB:s kartsök för regionala indelningar

Regina - SCB:s kartsök för regionala indelningar