Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
-
Framsida infofolder kommunval 2022
övre bild på sida 1

Storstadsnära landsbygd och småstad vid havet - det är vår kommun!

Bara 30 minuters bilresa söder om Globen hittar Du vår vackra kommun. Här upplever Du under­skön kulturbygd, trolsk vildmark och bad i sjöar och hav. Förutom flera naturreservat, frilufts­områden och byggnadsminnen finns en vacker skärgård. Natur, kultur och historia är alltid nära.

Vår kommun erbjuder ett unikt lantligt boende med levande landsbygd och mysigt småstadsliv i kombi­nation med Stockholms arbetsmarknad. Många vill ge sina barn en trygg uppväxt, förverkliga sina drömmar om hästar, hundar, höns och båtliv och samtidigt behålla sina arbeten i Stockholmsregionen.

Många vill flytta hit och det är upp till oss som redan bor här att bestämma hur vi vill att vår kommun ska utvecklas. Vill vi att vår kommun ska vara unik eller en förortskommun som alla andra?

nedre bild på sida 1
övre bild på sida 2

Vår kommun kan bli bättre!

Trots alla fantastiska förutsättningar och möjligheter finns det utmaningar som exempelvis:

 1. plats 287 av 290 i Lärarförbundets skolranking
   
 2. regionens högsta andel pensionärer
   
 3. ett stort underhållsbehov av vår kommuns byggnader
   
 4. en administrativ organisation som upplevs ålderdomlig, hierarkisk och ineffektiv
   

Vad vi vill

För att vår kommun ska vara attraktiv för nuvarande och nya invånare vill vi förbättra:

 1. barnomsorg och utbildning
   
 2. äldreomsorg
   
 3. miljö och samhällsbyggnad
   
 4. organisation, ledning och styrning
   
nedre bild på sida 2
övre bild på sida 3

Förbättra våra barns förutsättningar!

Trygghet är avgörande för barn och ungdomars lärande. Det sker bäst i mindre skolor där alla elever blir sedda. Vi vill höja skolpengen och vi vill:

 1. att Tallbackaskolan och Vanstaskolan ersätts med två nya skolor
   
 2. att skolan i Stora Vika öppnas
   
 3. att en ny Sunnerbyskola med högstadium byggs
   
 4. att skolkapaciteten i samhället Nynäshamn utökas bl.a. genom att högstadierna i Gröndals- och Viaskolan flyttas till nuvarande gymnasium
   
 5. att ett nytt gymnasium byggs i samhället Ösmo.

Vi vill att föräldrarnas vardagspussel ska gå ihop. Då krävs utökade öppettider för förskola och förbättrad fritidshemsverksamhet i anslutning till alla grundskolor i hela vår kommun.

nedre bild på sida 3
övre bild på sida 4

Förbättrad kommunal omsorg!

Framtiden i vår kommun ska präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet för alla åldrar och för de med funktions­varia­tion. Alla ska känna sig värdefulla.

Att kunna bo kvar nära sina vänner där man har levt sitt liv är viktigt för en trygg och värdig ålderdom. Det ska vara möjligt för invånare inom individ- och familjeomsorg att bo på fler platser i hela vår kommun.

Vi vill se fler mindre serviceboenden, trygghets­boenden och LSS-boenden t.ex. i samhället Ösmo, i Segersäng, på Torö, i Stora Vika, i Sunnerby - Spångbro och i samhället Nynäshamn. Vi bedömer att fler och mindre serviceboenden / trygghetsboenden kan förbättra och effektivisera hemtjänsten. Vi vill därför se fler boenden i hela vår kommun!

nedre bild på sida 4
övre bild på sida 5

Vi vill ta fram en långtidsplan för att hantera samhällsutmaningarna!

Havsnivåförändringarna innebär att stora delar av samhället Nynäshamn riskerar att översvämmas. Vi vill ta fram en plan för att hantera konsekvenserna.

Hamnverksamheten ger visserligen några arbets­tillfällen men samtidigt påverkar buller och avgaser folkhälsan. Ökad kriminalitet och ökade risker för trafikolyckor gör vår kommun otrygg och minskar attraktionskraften. Vi vill att vår kommun ställer högre krav på Stockholms Hamn AB som äger, driver och får alla intäkter från hamnverksamheten.

Vatten och avlopp, VA, måste lösas för hela vår kommun. Nuvarande storskaliga och omoderna lösningar innebär mycket stora kostnader för befintliga och nya abonnenter samt för vår kommun. Vi vill se fler moderna småskaliga lösningar.

nedre bild på sida 5
övre bild på sida 6

Organisation, ledning och styrning

Vår kommunala organisationen måste förbättras. Vi vill se tydligare processer och roller för att tillgodose invånarnas behov, tydligare arbetsbeskrivningar och färre chefsnivåer. Vi vill att kärnverksamheterna ska ha anställd personal och att extern kompetens anlitas för tillfälliga behov. Vi vill att upphandling och miljötillsyn sköts av vår kommunala organisation.

Vår hjärtefråga är en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun. Vi vill stärka demokrati, insyn, och delaktighet genom öppna nämndmöten och att kommunfullmäktige sammanträder regelbundet också i kommundelarna Ösmo och Sorunda.

Vi vill även utreda möjligheterna med Ösmo och Sorunda (eller bara Sorunda) som egen kommun. Ett alternativ är att flytta kommunhuset till Ösmo och fördela resurserna likvärdigt mellan kommun­delarna i vår kommun.

nedre bild på sida 6
övre bild på sida 7

Om oss

Vi bildades år 2004 som ett företags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Sedan valet 2018 är vi fjärde största parti i vår kommun.

Vi har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Vi lyssnar på Dig och arbetar bara för invånarna i vår kommun. Vi röstar själva på olika partier i region och riksdag. Rösta på oss i kommunvalet och på andra partier i region- och riksdagsvalen!

Vi vill se hela vår kommun blomstra!

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun
till den attraktiva platsen där alla vill
växa upp, leva och bli gamla.