Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2022-02-02

Motion rörande Tidredovisning för nämndordföranden

Bakgrund

De flesta arbetstagare i vårt land har tydliga arbetsuppgifter och krav på tidredovisning. Inom flera kommunala verksamheter, som till exempel inom skola och inom äldreomsorg, har medarbetarna dessutom bara en viss bestämd tid avsatt för att utföra sina respektive arbetsuppgifter. Som förtroendevalda får vi ofta frågan från våra kommuninvånare om vad vi gör som politiker och hur mycket tid vi arbetar.

De allra flesta förtroendevalda engagerar sig på fritiden. Det innebär att all dialog med väljare, möten med organisationer, företagare, förberedelser inför möten och uppföljning av möten sker på fritiden utan ersättning. Endast sammanträden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.fl. ersätts med mötesarvode. Det innebär att vår kommun håller reda på tiden för dessa möten exakt. Tack vare denna noggranna tidsredovisning är det enkelt att redovisa vilka frågor vi har arbetat med och hur mycket tid som vi har fått ersättning för.

I vår kommun finns det fem nämndordföranden som har en fast månadsbaserad ersättning utan arbetsbeskrivning. Detta gör det svårt för utomstående att bilda sig en uppfattning om vad dessa gör och hur mycket tid de lägger ned på politiska sammanträden inklusive förberedelser och uppföljning. Det är därför omöjligt för oss att förklara för kommuninvånarna vad en nämndordförande gör i sin roll som nämndordförande och hur mycket tid de arbetar. Givetvis är det frustrerande för oss att inte kunna svara och vi märker att många av våra kommuninvånare blir förvånade över att varken arbetsuppgifterna är tydliga eller att tidredovisning krävs. Det är ju trots allt våra kommuninvånares skattepengar som betalar ersättningarna till alla förtroendevalda.

Vi bedömer att det skulle främja förståelsen för vad förtroendevalda gör, respekten för politikers arbete och hur mycket tid som de olika arbetsuppgifterna kräver, om alla nämndordföranden redovisade vad de gör och hur mycket tid som ägnas åt respektive arbetsuppgifter.

Yrkande

Utifrån ovanstående bakgrund yrkar vi:

  1. att samtliga nämndordförandens arbetsuppgifter specificeras
     
  2. att samtliga nämndordföranden redovisar sin arbetstid på några få, 5-10, tydliga konton för respektive arbetsinsats

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden
 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden
 
 
 
 
 
Hans-Ove Krafft
Ledamot i kommunfullmäktige,
och samhällsbyggnadsnämnden