Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2021-11-25

Särskilt yttrande beträffande svar på remiss - Nynäshamns kommuns Hållbarhetsstrategi

Bakgrund

I september 2021 remitterade kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022-2030 till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för möjlighet att yttra sig.

Yrkande

Förvaltningen har skrivit ett bra svar på remissen och vi ställer oss bakom detta svar. Vi saknar dock följande fyra delar i strategin som inte tas upp i svaret på remissen och vi har därför ett tilläggsyrkande till förvaltningens svar på remissen.

Tilläggsyrkande

Vi yrkar att följande delar förs in hållbarhetsstrategin:

 1. ett resonemang kring landsbygdens behov av individuella persontransporter och elektrifieringen av dessa
   
 2. ett resonemang kring sjöfartens beroende av fossila drivmedel och vad detta kan medföra för Stockholm Hamnars verksamhet i orten Nynäshamn
   
 3. ett resonemang kring de tunga vägtransporternas beroende av fossila drivmedel och hur detta kan påverka trafiken på de större vägarna som t .ex. väg 73 och väg 225
   
 4. ett resonemang kring tillverkningen av bitumen och specialoljor, som är beroende av fossila råvaror och vad detta kan medföra för vår kommuns största privata arbetsgivare
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden