Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Anmäl Dig här!!

Västerby 2021-10-19

Öppet möte om skolornas framtid i Sorunda söndagen den 31 oktober kl 16:00 till 18:00

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti bjuder in till ett öppet möte söndagen den 31 oktober kl. 16:00 - 18:00 i Sorunda bygdegård för att vi gemensamt ska diskutera och hitta lösningar för hur Sorundas skolor ska utvecklas.

De senaste åren har Vika skola och Fagerviks skola stängts. Högstadiet har flyttats till Ösmo. Sunnerbyskolan är i dåligt skick och saknar fortfarande matsal. Kyrkskolan behöver tillgänglighetsanpassas.

De senaste åren har 450 utbildningsplatser tagits bort i Sorunda samtidigt som många barnfamiljer flyttar in i de nybyggda husen som byggts och som planeras. Dessutom pågår ett generationsskifte i t.ex. Sunnerby och Grödby. Äldre kommuninvånare säljer sina hus och flyttar till lägenhet och i stället är det ofta barnfamiljer som flyttar in.

Kom och diskutera var de nya skolorna ska byggas och hur du tycker att fördelningen mellan stadier och årskurser ska organiseras.

Vi bjuder in våra ansvariga politiker för att lyssna på invånarna och delta i diskussionen.

Varmt välkommen!

Kontakta oss gärna om Du har ytterligare frågor.

Anmälan

Vi uppskattar om Du anmäler Dig via Facebook för att underlätta vår planering för fikat. Skriv gärna Dina förslag och frågor i kommentarsfältet. Anmäl Dig här!

Kontakt

Anne-Li Larsson

Kontakta Anne-Li Larsson om Du inte använder Facebook, Telefon: 0708 - 92 17 50, E-post: anne-li.larsson @ sorundanet.se

 


Program

 
16:00 -
16:05
Lena Dafgård, partiledare Sorundanet Nynäshamns kommunparti hälsar välkommen.
16:05 -
16:15
Moderatorn har ordet:
  • presenterar sig själv
  • presenterar dagens program
16:15 -
16:25
Kort presentation av förstudien om behovet av utbildningsplatser i Sorunda.
16:25 -
17:00
Ordet är fritt för föräldrar och invånare att berätta var man vill att framtidens skolor i Sorunda ska byggas och hur fördelningen mellan stadier och årskurser ska organiseras. Moderatorn leder diskussionen.
17:00 -
17:10
Bensträckare och lottning av partiernas talarordning.
17:10 -
17:30
Varje partis representant får två minuter var för att sammanfatta sitt partis handlingsplan när det gäller framtiden för Sorundas skolor.
17:30 -
17:50
Fri frågestund.
17:50 -
18:00
Avslut och avtackning av medverkande.

Vi hälsar alla varmt välkomna till det öppna mötet!