Kyrkoval

19 september

2021

Västerby 2021-08-19

Nu har Du möjligheten att rösta på oss även i kyrkovalet den 19 september!

Som största parti i Sorunda vill vi vara med och ta ansvar för vår församling

Vi bildades år 2004 som ett före­tags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Vi har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Sedan 2018 är vi största parti i kommun­delen Sorunda och fjärde största parti i vår kommun. Därför vill vi också ta ansvar för frågor som rör vår församling.

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vi hoppas att Du också tycker det här är viktigt och vill rösta på oss i Sorundanet!

I kyrkovalet gäller andra "namn­regler" än i kommunvalet. Därför heter vi Sorundanet i Sorunda församling i kyrkovalet. Vi kommer att skicka ut en folder med information till alla hushåll i Sorunda församling.

Foldern som PDF-fil kan Du hämta via PDF-ikonen längst ned på denna sida!

 

Sorundanet Folder Kyrkoval 2021 sida 1

 

Sorundanet Folder Kyrkoval 2021 sida 2

Vår vision

Sorunda församling ska vara en mötes­plats för alla med låga trösklar och högt i tak!

Vi vill att Sorunda församling ska vara en mötesplats för alla med låga trösklar och högt i tak, där vi tillsammans skapar sam­hörighet, finner mening och livs­glädje samt visar omtanke om varandra.

Demokrati, öppenhet och transparens ska vara ledord i ett aktivt församlings­arbete i Sorunda.

Sorunda församling ska värna alla människors lika värde. Delaktighet och tillgänglighet ska möjliggöra för alla att kunna delta i församlingslivet utifrån vars och ens förutsättningar.

Sorunda församling ska tillgängliggöra och förmedla vår kyrkas historia, konst och kultur samt vårda och bevara församlingens egendom.

 

Sorundanet Folder Kyrkoval 2021 sida 3

Vi vill

Vi vill att Sorunda församling ska vara öppen för alla och stimulera det ideella engagemangets krafter. Det ideella engagemanget kan också vara en väg till personlig utveckling och ett sätt att mötas i olika åldrar. Vi vill prioritera verksamheter av olika slag för barn och ungdomar.

Kyrkorna är vårt lands äldsta byggnader och har i cirka tusen år varit våra viktigaste gemensamma samlings­platser. Det visar på kyrkornas betydelse för en lång kontinuitet av att vara tillsammans i gemenskap, i både vardag och helg. Vår kyrka, Sorunda kyrka, med de äldsta delarna från 1100-talet, är ett utmärkt exempel på detta. I våra nutida, alltmer individualiserade liv, behövs kyrkorna som gemensamma mötesplatser.

Kyrkan har genom historien varit en del av människors liv och skiftande öden. Den svenska kulturen och våra traditioner har växt fram tillsammans med kyrkan. Därför är kyrkan kanske vår viktigaste kulturbärare med dess historia, konst och kultur. Vi vill öppna Sorunda kyrkas dörrar och ge människor tillgång till en viktig andlig fristad. Vår kyrkas spännande historia och fantastiska konst och kultur ska vara tillgänglig för alla. Det vill vi värna om!

 

Sorundanet Folder Kyrkoval 2021 sida 4

Vi vill att vår församling i Sorunda ska

 • Arbeta aktivt för en öppen kyrka där alla är välkomna.
   
 • Värna om människors lika värde och värdighet.
   
 • Motverka alla former av diskri­minering i församlingen och i samhället.
   
 • Arbeta aktivt för demokrati, öppen­het och transparens.
   
 • Tillgängliggöra och förmedla vår kyrkas historia, konst och kultur samt vårda och bevara försam­lingens byggnader.
   
 • Vara en god arbetsgivare genom att arbeta för fortbildning, trygga anställningar och en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
   
 • Arbeta aktivt med miljö- och klimat­frågor.
   
 • Verka för att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska vara väg­ledande för inköp av varor och tjänster i verksamheten.
   
 • Utstråla framtidstro och öppenhet.
   
 • Arbeta aktivt med lokala frågor och diakoni, det vill säga kyrkans sociala ansvarstagande inom olika områden.
   

 

Sorundanet Folder Kyrkoval 2021 sida 5

Våra kandidater

Anne-Li Larsson

1 Anne-Li Larsson, Personalvetare, Sundsta

Lou-Lou Hillstad

2 Lou-Lou Hillstad, Bibliotekarie, Lyngsta

Lena Dafgård

3 Lena Dafgård, Pedagogisk utvecklare, Grödby

Åse Hermansson

4 Åse Hermansson, Speciallärare, Ragnarök

Björn Tapper

5 Björn Tapper, Utbildare, Grödby

Irene Ångström

6 Irene Ångström, Banktjänsteman, Ristomta

Ingegerd-Jonsson

7 Ingegerd Jonsson, Undersköterska, Ristomta

Per Ranch

8 Per Ranch, Civilingenjör, Ristomta

 

Foton i denna folder:
Lou-Lou Hillstad, Luzzi Herzog, Lena Dafgård & Per Ranch

 

Sorundanet Folder Kyrkoval 2021 sida 6

Om oss

Vi bildades år 2004 som ett företags­nätverk för positiv utveckling i Sorunda. Året därpå blev vi ett politiskt parti och arbetar sedan dess med att förbättra hela vår kommun. Vi har en humanistisk grundsyn och tror på allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, etc. Vi värnar demokratin och Ditt inflytande. Vi är vanliga invånare och engagerar oss till 100% på vår fritid.

Sedan 2018 är vi största parti i kommun­delen Sorunda och fjärde största parti i vår kommun. Därför vill vi också ta ansvar för frågor som rör vår församling.

Vi vill varsamt utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Vill se hela vår kommun blomstra!
Facebook Instagram Youtube Twitter Sorundanet