Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2021-06-06

Komplettering till Remissyttrande rörande förändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

Vi upptäcker att vi missat några detaljerade synpunkter på busstidtabellerna för Norra Sorunda och ber att få komplettera med följande förslag:

Distrikten Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn
  • Att en ny anropsstyrd linje inrättas mellan Hemfosa station och Norra Sorunda
  • Att linje 858 förlängs under rusningstrafik så att den även trafikerar Norra Sorunda, dvs norr om Grödby
  • Att linje 848 södergående synkas med l inje 729 vid hållplats Västerby skola så att elever som bor i Norra Sorunda kan ta sig till skolor i Botkyrka.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden
 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden