Bilden visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna eller i tätorterna

Västerby 2021-03-20

Enligt Statistiska CentralByrån, SCB, bor vi antingen på landsbygden, i småorter eller i tätorter!

Bilden visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna eller i tätorterna. Antalet invånare är från 2015 och uppdateras förhoppningsvis i år med antalet invånare 2020.

Varje småort eller tätort har en kod där S står för Småort och T står för Tätort. Under denna kod återfinns invånarantalet.

Bilden visar hur många i vår kommun som bor på landsbygden, i småorterna eller i tätorterna