Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Alla medlemmar

Västerby 2021-03-01

Anmäl Dig till årsmötet 2021

Inbjudan till årsmöte 2021

Årsmötet hålls digitalt söndagen 28 mars kl. 17.00

Alla medlemmar är välkomna att delta.

Anmäl Dig här senast den 25 mars oavsett om Du deltar eller ej...till anmälan

För mer information

Anne-Li Larsson

Sekreterare Anne-Li Larsson, Telefon: 0708 - 92 17 50, E-post: anne-li.larsson @ sorundanet.se