Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Digitalt medlemsmöte

Alla medlemmar

Västerby 2021-02-07

Inbjudan till medlemsmöte

Vi anordnar digitalt medlemsmöte via "Teams" söndagen den 21 februari kl 18.00.

Alla medlemmar är välkomna att delta!

Anmälan och förslag till dagordning

Anne-Li Larsson

Sekreterare Anne-Li Larsson, Telefon: 0708 - 92 17 50, E-post: anne-li.larsson @ sorundanet.se