Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-12

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-12

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommun­full­mäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen. I vår kommun har vi kommit överens om att ledamöter väljs på 2 år i nämnderna, d.v.s. halva mandatperioden, och därefter måste de väljas om. Ledamöter i Kommunstyrelsen väljs däremot på 4 år men kan väljas om. P.g.a. Covid-19 genomfördes endast valärenden under detta Kommunfullmäktige och övriga ärenden bordlades.

Kort sammanfattning av valärendena

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti blev förändringarna mycket små. Med anledning av den "parlamentariska turbulensen" i vår kommun fick vi både en ordinarie ledamot och en ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Vi redovisar vår ledamot och ersättare i Kommunstyrelsen samt de ledamöter och ersättare som valdes i de olika nämnderna. Kontakta dem gärna om det är något Du vill veta eller framföra. Klicka på respektive person för kontaktuppgifter.

Val till Kommunstyrelsen, KS

Vår ledamot och ersättare fortsätter sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Lena Dafgård

Ledamot Lena Dafgård, lena.dafgard @ sorundanet.se

Per Ranch

Ersättare Per Ranch, per.ranch @ sorundanet.se

 

Val till Barn- och utbildningsnämnden, BUN

Vår ledamot och ersättare valdes om till sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Lena Dafgård

Ledamot Lena Dafgård, lena.dafgard @ sorundanet.se

Åse Hermansson

Ersättare Åse Hermansson, ase.hermansson @ sorundanet.se

 

Val till Socialnämnden, SON

Vår ledamot och ersättare valdes om till sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Lou-Lou Hillstad

Ledamot Lou-Lou Hillstad, lou-lou.hillstad @ sorundanet.se

Parvane Ahmadi

Ersättare Parvane Ahmadi, parvane.ahmadi @ sorundanet.se

 

Val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Vår ledamot och ersättare valdes om till sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Hans-Ove Krafft

Ledamot Hans-Ove Krafft, hans-ove.krafft @ sorundanet.se

Per Ranch

Ersättare Per Ranch, per.ranch @ sorundanet.se

 

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Vår tidigare ersättare valdes in som ledamot och en ny ersättare valdes för resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Rolf Åberg

Ledamot fr.o.m 2021-01-01 (tidigare ersättare) Rolf Åberg, rolf.aberg @ sorundanet.se

Lou-Lou Hillstad

Ersättare fr.o.m 2021-01-01 (nyval) Lou-Lou Hillstad, lou-lou.hillstad @ sorundanet.se

 

Och för de som inte vet, här är våra ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige