Överenskommelse Valteknisk samverkan

Överenskommelsen i korthet

Hela överenskommelsen finns att hämta genom att klicka på PDF-ikonen längst ned. Vi vill dock inte sprida namnteckningarna digitalt varför dessa inte finns med. Den som vill ta del av originalet ombedes kontakta respektive part.

1 - Parter

Parterna i denna överenskommelse är Miljöpartiet, Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sorundanet Nynäshamns kommunparti. Parterna är överens om att valresultatet från 2018 ska ligga till grund för nomineringar och val till nämnder.

2 - Bakgrund

“Alliansen”, dvs. C, KD, L och M har nominerat “politiska vildar” inför valet till politiska nämnder / positioner i vår kommun. “Alliansen” visar att de inte har för avsikt att respektera valresultatet 2018.

3 - Valteknisk samverkan

Parterna är överens om att nominera och rösta på respektive partis kandidater utifrån valresultatet 2018 fram till valet 2022. Överenskommelsen gäller endast val av ledamöter och ersättare till nämnder. I alla andra frågor är de partier, som har träffat överenskommelsen, fria att rösta som de vill och driva sin egen politik.