Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning

Cynthia Reeves, fil.dr.

BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLIKATIONSSERIE 1/2008

Liten är naggande god

Slutsatsen i den här finska forskningsrapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora. Läs rapporten här...


Sammanfattning

Liten är naggande god

Liten är naggade god Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning, Cynthia Reeves, fil.dr. Läs rapporten här... Visa mer