Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning

Cynthia Reeves, fil.dr.

BYAVERKSAMHET I FINLAND RF:S (SYTY) PUBLIKATIONSSERIE 1/2008

Liten är naggande god

Slutsatsen i den här finska forsk­nings­rapporten från 2008 är att den lilla skolan är bättre än den stora. Läs rapporten här...


Sammanfattning

Liten är naggande god

Liten är naggade god Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning, Cynthia Reeves, fil.dr. Läs rapporten här... Visa mer