Sorundanet Nynäshamns kommunparti symbol och logotyp!

Västerby 2020-11-05

Makten får aldrig bli viktigare än politiken. Självklart tycker vi. Vad tycker Du?

Makten får aldrig bli viktigare än politiken

Självklart tycker vi. Vad tycker Du?