Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2020-11-05

Makten får aldrig bli viktigare än politiken. Självklart tycker vi. Vad tycker Du?

Makten får aldrig bli viktigare än politiken

Självklart tycker vi. Vad tycker Du?