Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2020-09-24

Avslagsyrkande gällande Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 Segersäng

Vi anser att det i första hand behövs en övergripande plan för Segersäng och den så kallade “Stockholmsmarken” mellan Ösmo och Landfjärden. Om den föreslagna marken i Segersäng bebyggs, kommer det att hindra annan viktig utveckling, bl.a. framtida kommunal service, kommersiella verksamheter, behov av utökad parkering, etc när västra Segersäng ska utvecklas. Dessutom bedömer vi att Segersängs pendeltågsstation är attraktiv även för boende i Landfjärden, Sunnerby, Grödby, Fagervik och norra Sorunda, vilket kommer att innebära ett ökat behov av möjligheter till infartsparkering.

Yrkande

Vi yrkar därför avslag avseende följande förslag till beslut:

  1. Godkänna undertecknat Markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, Segersäng.
     
  2. Godkänna planeringschefens underskrift av markanvisningsavtal för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14, Segersäng.
     
  3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag har tagits.
     

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 

Lena Dafgård
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden,
samt i kommunfullmäktige