Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Pressmeddelande

Västerby 2019-09-21

Vi vill behålla den kommunala hemtjänsten

Äldreomsorg är en kommunal kärnverksamhet. Vår kommun har en uppskattad och kostnadseffektiv kombination av kommunal och privat hemtjänst. Detta innebär valfrihet för de äldre. Dessutom har den kommunala hemtjänsten hanterat den pågående pandemin föredömligt. Bland annat utifrån dessa fakta vill vi behålla den kommunala hemtjänsten.

“Omsorg om de äldre är en stor och synnerligen viktig del av vår kommuns uppdrag. Där spelar hemtjänsten en mycket viktig roll. Vi vill vara säkra på att alla äldre behandlas likvärdigt oavsett var man bor i hela vår kommun. Inte minst nu när vi är mitt inne i en pandemi är detta extra viktigt” säger Lena Dafgård, partiledare.

“Vår kommun har en mycket kostnadseffektiv hemtjänst jämfört med andra kommuner i vår region och även jämfört med hela riket, se bilaga 1. Vi bedömer att det beror på kombinationen av kommunal och privat hemtjänst. En annan viktig anledning till att behålla den kommunala hemtjänsten är att vi kan jämföra kostnad och kvalitet med privata utförare” fortsätter Lena Dafgård.

“Vi bedömer att det finns brister i den utredning som har gjorts om att avveckla den kommunala hemtjänsten. Därför kan den inte användas som ett fullgott beslutsunderlag” avslutar Lena Dafgård.

För mer information

Var god kontakta Lena Dafgård eller Lou-Lou Hillstad för mer information.


 
Lena Dafgård

Ledamot Lena Dafgård, lena.dafgard @ sorundanet.se

Lou-Lou Hillstad

Ledamot Lou-Lou Hillstad, lou-lou.hillstad @ sorundanet.se


 

 

BILAGA 1: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ (N21009)

Diagrammen nedan jämför kostnaden för hemtjänst äldreomsorg i vår kommun med alla kommuner i riket (övre) och Stockholms läns kommuner (undre).
Källa: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16560&tab_id=117467
(SCB-Räkenskapssammandraget)

Alla kommuner i riket
Alla kommuner i riket

Alla kommuner i länet
Stockholms läns kommuner