Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

 

Västerby 2020-05-19

Särskilt yttrande beträffande “Yttrande - förtydligande angående revisorernas granskning och miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ansvar”

Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende varför vi ej ställer oss bakom till tjänsteskrivelsen bifogat yttrande.


 
 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 

Per Ranch
Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och i kommunstyrelsen samt
ledamot i kommunfullmäktige