Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2020-03-17

Yrkande beträffande investering i Sunnerby

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti förordar vårt tidigare förslag till förskola bestående av Flexators offert avseende förskola med 5 avdelningar och tillagningskök. Enligt denna offert, se bilagd sammanställning, kostar detta ca 19 mkr. En normal leveranstid är ca 8-10 månader från kontraktsskrivning till slutbesiktning och inflytt. Vi förordar även att vårt tidigare förslag beträffande separat matsal ca 10 mkr i anslutning till Sunnerbyskolan genomförs.

Vi har dock haft för lite tid att förnya offerten så man kan eventuellt förvänta sig en justering på priset och leveranstider.

Vi anser att en stor fördel med att bygga med permanenta moduler jämfört med platsbyggt är:

 1. högre kvalitet eftersom de byggs inomhus under kontrollerade former oberoende av väder.
   
 2. ökad flexibilitet och kan byggas ut eller minskas i storlek beroende på varierande elevunderlag.
   
 3. lägre pris.
   
 4. snabbare inflyttning, vilket är mycket viktigt i detta kritiska läge.
   
 5. likvärdig livslängd.
   
 6. mindre risker när det gäller avvikelser i tid, kostnad och kvalitet.
   

Yrkande

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:

 1. Sunnerby förskola byggs separat med permanenta moduler.
   
 2. Sunnerbyskolans matsal byggs separat med permanenta moduler.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

…………………………………………………
Hans-Ove Krafft
Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN
och ersättare i kommunfullmäktige