Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2020-03-17

Yrkande digital strategi för Nynäshamns kommun

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att förvaltningens förslag till yttrande rörande digital strategi är bra.

I vår kommun finns en IT-vision från 1997-04-24, senast reviderad 2006-06-14 samt ett förslag på E-strategi vilken f.n. är återremitterad sedan 2019-06-13, se bilaga. Vi bedömer således att det är viktigt att det tydliggörs hur IT-strategi och E-strategi förhåller sig till den föreslagna digitala strategin.

Yrkande

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:

  1. förvaltningens remissvar kompletteras med en skrivning enligt ovan eller med samma innebörd:
     
    “I vår kommun finns en IT-vision från 1997-04-24, senast reviderad 2006-06-14 samt ett förslag på E-strategi vilken f.n. är återremitterad sedan 2019-06-13. Vi bedömer således att det är viktigt att det tydliggörs hur IT-strategi och E-strategi förhåller sig till den föreslagna digitala strategin.”

 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 

…………………………………………………
Hans-Ove Krafft
Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN
och ersättare i kommunfullmäktige


 
 

Bilaga 1: Särskilt yttrande avseende E-strategi för Nynäshamns kommun, § 127