Sorundanet - Kommunstyrelsens sammanträde

Västerby 2020-01-16

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens, KS, sammanträde

Kort sammanfattning av fyra för oss viktiga ärenden.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Den brukar därför kallas för kommunens "regering". Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för förvaltningen av kommunens ekonomi, övergripande planering och näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad med upphåll under sommar och vinterlov. Sammanträdena sker på plan 7 i vårt kommunhus.

 

Tilläggsyrkande medborgarförslag

Medborgarförslag “att anordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till tåg och bussar”

Vi vill lyssna på medborgarna men i detta fall är det inte vår kommun som beslutar. Därför föreslog vi att vår kommun aktivt driver frågan gentemot rätt instans som är trafikförvaltningen Region Stockholm. Vi fick gehör för detta. Bra med samarbete i politiken. Läs vårt tilläggsyrkande >

 

Särskilt yttrande kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020

En verksamhetsplan utan mål är som att hoppa höjdhopp utan ribba. Självklart vill vi se en verksamhetsplan som har mätbara mål. Det är kommunfullmäktige som sätter målen och kommunstyrelsen som ser till att nämnderna uppfyller dem! Detta innebär att nämnderna inte har fått några mål som de ska uppnå från kommunfullmäktige och de kan själva välja hur de vill mäta de mål de själva bestämmer! Läs vårt särskilda yttrande >

 

Återremissyrkande utredning av ny simhall

Utredning av ny simhall

Vi vill att skattemedlen används ansvarsfullt och förstår inte varför detta ska utredas igen redan efter lite mer än tre år! Läs vårt återremissyrkande >

 

Konsekvenser av indelningsändring - uppdrag om utredning

Konsekvenser av indelningsändring - uppdrag om utredning

Facit finns från ett stort antal kommuner som bildat nya organisationer - inget dramatiskt utan bara positiva erfarenheter. Kanske skulle det vara bra även för vår kommun! Läs vårt ärende >

Sammanställt av Per Ranch