Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Interpellation
till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden,
Kommunalrådet Marcus Svinhufvud

Västerby 2019-11-02

Interpellation om skolkapaciteten i vår kommun

Bakgrund

Vår kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion vilket innebär goda förutsättningar för inflyttning. De senaste åren har mindre samhällen och landsbygden stått för en stor del av inflyttningen som är en viktig del av vår kommuns tillväxtstrategi. Kommundelarna Ösmo och Sorunda lockar många som här kan förverkliga sina husdrömmar och samtidigt behålla sina arbeten i Stockholmsregionen. Den inflyttning som har varit de senaste tre åren framgår av diagrammet nedan (källa SCB).

Ackumulerad folkökning i vår kommun

I diagrammet kan man se att inflyttningen till Ösmo och Sorunda har varit mer än 400 personer åren 2016-2018. Eftersom det i huvudsak är fristående hus som har byggts i Sorunda, är det framför allt unga familjer med barn i förskole- och skolåldern som har flyttat in.

Under samma tidsperiod som inflyttningen har ökat markant kan vi se en drastisk minskning av skolkapaciteten i framförallt Sorunda. Elever bussas också från Sorunda till Ösmo vilket har lett till en överfull Vanstaskola med resulterande oro. Minskningen av skolkapaciteten framgår av diagrammet nedan (Källa: “Skolhusutredningen”1).

Kapacitet i Ösmo och Sorunda skolor

Skolkapaciteten har minskat med 460 utbildningsplatser de senaste åren. År 2014 fanns det 618 platser och år 2019 fanns det 159 platser.

Frågor

Refererande till ovan redovisade inflyttning i kommundelarna Ösmo och Sorunda i kombination med minskningen av skolkapaciteten i dessa kommundelar önskar jag ställa följande frågor:

 1. Hur ser Du på möjligheterna för vår kommun att erbjuda skola till dem som väljer att flytta till vår kommun och speciellt till Ösmo och Sorunda?
   
 2. För hur många elever planeras den nya skolan i Ösmo givet att den ska hantera inflyttningen under hela dess livslängd, dvs 40-50 år, med bl.a. Källberga med 700 nya bostäder och många barnfamiljer?
   
 3. Även orten Nynäshamn och Torö växer. Hur ser kapacitetsbehovet ut där fram till 2050?
   
 4. Dessutom pendlar ca 300 elever i grundskolan ut till skolor i andra kommuner. Är din ambition att denna utpendling ska minska och att eleverna ska beredas plats i skolor i vår kommun?
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Vice gruppledare
Ersättare i kommunstyrelsen,
i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och ledamot i kommunfullmäktige

 

1 Skolhusutredningen, Nynäshamns kommun 2013, se https://sorundanet.se/2014-10-01/