Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Interpellation
till Kommunstyrelsen ordförande,
Kommunalrådet Harry Bouveng

Västerby 2019-11-01

Interpellation om julbord för medarbetare

Bakgrund

Julen närmar sig och därmed är det aktuellt med julbord för medarbetarna. Julbord är ett bra sätt att tacka för året som gått, men även ett sätt att förstärka känslan av delaktighet och gemenskap för medarbetarna. Just därför är det extra viktigt att alla medarbetare får samma möjlighet att anmäla sig och delta. Från tidigare år har vi förstått att just bokningen har ställt till med frustration, eftersom det är “först till kvarn som gäller”. Detta innebär att en del aldrig får gå på julbord, då de inte hinner boka innan det blir fullt, eftersom de inte har tillgång till dator på arbetsplatsen eller av andra skäl inte har samma möjligheter att direkt boka in sig. Resultatet blir att förutom frustration motverkas känslan av delaktighet och gemenskap mellan medarbetarna. Om detta pågår år ut och år in kan det leda till försämrat arbetsklimat mellan olika grupper av medarbetare, vilket förmodligen drabbar organisationens samlade produktivitet. För ett gott arbetsklimat är det viktigt att samma riktlinjer och förutsättningar gäller för alla, från de som arbetar “på golvet” i de olika verksamheterna till de som leder och styr vår kommun “högst upp” i kommunhuset.

Frågor

Refererande till ovan önskar jag ställa följande frågor:

1.    Vilka bjuds in till det gemensamma julbordet i vår kommun?
 
2. Är det “först till kvarn” som gäller för alla som vill boka julbord i vår kommun?
a. Om ja - hur ser du på att inte alla medarbetare har samma möjlighet att boka?
b. Om nej - vad gäller i så fall?
 
3. Finns det gemensamma riktlinjer för alla inbjudna när det gäller julbord?
a. Om ja - hur ser dessa ut?
b. Om nej - anser Du att det finns anledning att införa gemensamma riktlinjer för alla inbjudna?
 
4. Vad erbjuds till dem som inte får plats vid julbordet?
a. Kan de t.ex. erhålla en viss summa pengar som går till arbetsstället, så att varje enhet/avdelning kan ordna sitt eget julbord?
 
5. Hur många av platserna upptas av pensionerade medarbetare, som inte har arbetat under året?
a. Kan dessa pensionärer få ett eget separat julbord?
 
6. Vem står för kostnaderna för julbordet?
a. Om det är medarbetaren eller någon annan - vad kostar det per person?
b. Om det är vår kommun - vad är den ungefärliga totala kostnaden?

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i kommunfullmäktige