Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Interpellation
till Kommunstyrelsen ordförande,
Kommunalrådet Harry Bouveng

Västerby 2019-11-01

Interpellation om planering och redovisning av tid

Bakgrund

Vår kommuns verksamheter är till största delen baserad på mänskliga aktiviteter. Därför är planering och redovisning av tid viktigt för alla som arbetar i vår kommun. "Time Care" och “Heroma” är exempel på verktyg som används för planering, tidredovisning, frånvaro, semester, etc. Planering och redovisning av tid är viktigt för alla medarbetare, oavsett om man arbetar i omsorgen, i skolan, i parkerna, i kommunhuset eller leder och styr vår kommun politiskt. Gemensamma riktlinjer som gäller för alla medarbetare ökar gemenskapen och är en förutsättning för ett bra arbetsklimat. Om det är olika riktlinjer för olika grupper av medarbetare skapar det frustration och kan leda till försämrat arbetsklimat samt samarbetsproblem mellan grupper, vilket minskar vår kommuns gemensamma produktivitet.

Frågor

Refererande till ovan önskar jag ställa följande frågor

1.    Finns det gemensamma riktlinjer för alla som arbetar i vår kommun när det gäller planering och redovisning av tid?
a.    Om ja - hur ser dessa ut?
b. Om nej - anser Du att det finns anledning att införa gemensamma riktlinjer och verktyg för planering och redovisning?
 
2. Finns det riktlinjer när det gäller planering och redovisning av tid för de förtroendevalda som är Kommunalråd och därmed arvoderade på heltid eller delar av heltid?
a. Om ja - hur ser dessa ut?
b. Om nej - varför inte?
 
3. Finns det riktlinjer när det gäller planering och redovisning av tid för dem som är förtroendevalda och har presidiearvode? (Gäller t.ex. ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande.)
a. Om ja - hur ser dessa ut?
b. Om nej - varför inte?

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i kommunfullmäktige