Kommunfullmäktige 2019-10-17

 

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Debatt om elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Marcus Svinhufvud (M) angående elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan åk 4-9.

Marcus Svinhufvud besvarade interpellationen skriftligt.