Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-10-06

Motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn

Bakgrund

Onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Det har hänt flera olyckor i vår kommun där det har framkommit att lastbilsförarna har varit onyktra.

Lastbilstrafiken har ökat dramatiskt sedan Balt-ländernas inträde i EU. År 2005 anlöpte två färjor i veckan från Lettland till Nynäshamns hamn. Nu anlöper nästan två färjor om dagen. Till detta kommer färjor från Gotland och Polen. En stor del av lastbilstrafiken väljer väg 225, eftersom det är den närmaste vägen till de logistikcentra som finns i mellersta Sverige. En stor andel lastbilar är även destinerade till Norge, något som vi visade i en trafikmätning redan år 2007.1

År 2010 motionerade vi om att alkobommar skulle sättas upp i hamnen. Försök i andra hamnar hade visat på goda resultat.2 Motionen avslogs tyvärr med följande motivering;

      “Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfattning att det förebyggande arbetet för att förhindra rattonykterhet bör bygga på ett samarbete mellan berörda parter. Efter inhämtande av synpunkter från berörda parter har det framkommit att det för närvarande inte är aktuellt att driva frågan om att installera alkobom i hamnområdet i Nynäshamn. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.”

En stor ökning av antalet skolbarn som bussas på väg 225 har skett efter att skolorna i Stora Vika och Fagervik har lagts ned samt att högstadiet i Sunnerby har flyttat till Ösmo. För en par veckor sedan körde en lastbil av vägen vid Berga. Lastbilen framfördes av en onykter förare.3 Olyckan hade kunnat sluta mycket illa om den kört på en oskyddad trafikant eller kolliderat med ett annat fordon, t.ex. en buss med skolbarn.

I september 2017 fick Trafikverket uppdrag av regeringen att införa ”automatiserade nykterhetskontroller i vissa hamnar”. Kontrollerna ska upptäcka onyktra förare och förhindra att de kör på de svenska vägarna. Införandet och driften av kontrollanläggningarna bygger på ett övergripande samarbete mellan aktuella hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket. I augusti 2019 invigdes den första automatiska nykterhetskontrollen i Göteborgs hamn. Fler hamnar är på gång att införa automatiserade nykterhetskontroller, bland annat i Trelleborg. Totalt har regeringen satsat 78 miljoner kronor i projektet. Norviks hamn öppnar år 2020 och trafiken på vägarna väntas öka med med 1 000 lastbilar per dygn. Samtidigt saknas nödvändig väginfrastruktur i vår kommun, vilket bör kommuniceras till berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket.

Syfte

Syftet med motionen är att förhindra allvarliga olyckor orsakade av onyktra lastbilsförare.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

  1. Att vår kommun informerar berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket om ökningen av trafiken samt att det har visat sig att det förekommer en hel del onyktra lastbilsförare.
     
  2. Att vår kommun inhämtar synpunkter från berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket gällande alkobommar.
     
  3. Att vår kommun aktivt driver frågan om att installera alkobommar gentemot berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket.
     

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 
Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i kommunfullmäktige

 
 
 
 
Per Ranch
Vice gruppledare
Ersättare i kommunstyrelsen,
i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och ledamot i kommunfullmäktige1 Sorundanet gör trafikräkning på väg 225; https://sorundanet.se/2007-03-11.html ▶

2 Motion angående installation av alkobom vid utfart från hamnområdet för förare som kommer med färjor från utlandet; https://sorundanet.se/2010-08-10.html ▶

3 Nynäshamnsposten 19 september 2019: Chauffören som välte med lastbilen på väg 225 misstänks för grovt rattfylleri – har anhållits ▶