Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-09-25

Väckande av ärende i Kommunstyrelsen till sammanträdet den 26 september 2019

Vi vill väcka ett ärende beträffande att undersöka möjligheter, lämplighet, och kostnader angående förhyrning av lokaler på Höjdgatan 3 i Nynäshamn för gruppbostad/gruppbostäder.

Enligt uppgift finns det fyra tomma fastigheter till uthyrning där och att hyra en eller flera av dessa kan vara ett alternativ till att hyra fastigheten Vaktberget 4 i Utsikten. Vi anser att det är viktigt att jämföra flera alternativ innan kommunen förbinder sig att förhyra lokaler från 2020-07-01 till 2035-06-30, dvs. femton år med en kostnad på 1 137 350 kr/år vilket totalt blir 17 060 250 kr.

För målgruppen för gruppbostaden / gruppbostäderna är det också viktigt att hyran blir så låg som möjligt, eftersom de boendes inkomst är mycket låg. Därför bör flera alternativ undersökas.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 

Lena Dafgård
Partiledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
samt i kommunfullmäktige

 
 
 

Bilaga 1: Bilder från Höjdgatan 3. (klicka på PDF-ikonen längst ned för att se komplett skrivelse med bilder)