Västerby 2019-09-19

Pressmeddelande - Förebyggande arbete mot självmord

Nynäshamns kommun kommer att ta fram ett styrdokument för att förebygga självmord med ett fokus på hela befolkningen som målgrupp och detta ska ske genom samarbete med berörda nämnder

Under gårdagens kommunfullmäktige behandlades Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion om förebyggande insatser mot självmord.

En motion med intentionen om att förändra livsförhållande till det bättre för de som inte orkar, förmår att se något hopp om en framtid - med insatser som ger stöd och mynnar i en tro på en framtid.

En motion med visionen om att verkligen nå personer med förebyggande insatser, personer med självmordstankar. En motion för att möjliggöra samtal kring tabubelagda ämnen, självmord, psykisk ohälsa och livskriser. Den angår oss alla oavsett ålder, hudfärg, sexuell läggning, partitillhörighet, och oavsett var i livet du befinner dig. Det är vårt ansvar att se och höra och göra förändring nu. Det här är en fråga som ska lyftas upp på agendan varje dag.

“Vi är glada för att ett arbete med förebyggande insatser mot självmord kommer att starta i vår kommun. Det är stort och viktigt steg att vi äntligen pratar om ämnen som alltför länge varit tabubelagda”, säger Lena Dafgård och Per Ranch som lade motionen 2017-12-29.

“Tystnad är det farligaste. Frågor kan ge hopp om att det går att få svar; svar på vart och hur man söker hjälp när livet känns hopplöst”, fortsätter Lena Dafgård och Rer Ranch.

“Vi är glada för det gedigna och positiva svar som vi fått”, avslutar Lena Dafgård och Per Ranch. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett styrdokument för att förebygga självmord med ett fokus på hela befolkningen som målgrupp. Detta ska ske genom samarbete med berörda nämnder som tillsammans ska bilda en arbetsgrupp och ta fram ett förslag med mål och utsedda ansvariga för genomförandet samt hur insatser ska finansieras.

För mer information var god kontakta Per Ranch, per.ranch@sorundanet.se eller Lena Dafgård, lena.dafgard@sorundanet.se.