Västerby 2019-08-30

Synpunkter rörande utveckling av “Lövhagen”

Ordförande i Kultur och Fritidsnämnden har efterlyst synpunkter på hur man skulle kunna utveckla Lövhagens Fritidsområde. Efterlysningen föranleddes av att sällskapet ”De Badande Vännerna” frågat om det fanns en möjlighet att bygga en bastu någonstans strandnära på området. Lövhagen är ju en verklig pärla och unik tillgång för rekreation och friluftsliv, där man naturligtvis måste vara mycket försiktig med aktiviteter och anläggningar som begränsar allmänhetens tillgång till området. Särskilt i strandnära lägen. Kanske skulle DBV kunna köpa och nyttja en mobil bastu som flyttas till lämplig plats vid användning.

Lövhagens utnyttjande och framtid måste ägnas den allra största eftertanke. Varsamhet men också tillgänglighet måste vara ledord.
Varsamhet på det sättet att man bevarar Lövhagens orörda natur och avstår från exploatering, även vad gäller skogsbruk. Att området hålls rent och vårdat där människor förväntas vara men att urskog får råda däremellan till båtnad för mångfalden hos skogens alla väsen.
Tillgänglighet så att lämpliga gräsytor slås för hugade tältare. Det borde undersökas om det skulle gå att driva en mer organiserad camping kanske kopplat till restaurangens/vandrarhemmets entreprenad. Detta borde passa i tidens trend med mer grön semester på hemmaplan. En ramp som gör det möjligt för fysiskt funktionsnedsatta att ta ett dopp kanske kan anläggas i första Pumpviken.
De byråkratiska hinder som finns för detta borde kunna övervinnas. Att gångvägarna hålls i gott skick samt att det inte ligger alltför löst grus där, med tanke på barnvagnar, rullstolar och rullatorer.
Att fler bänkar, för vila och eftertanke, än nu placeras ut. Självklart så måste det finnas toaletter och möjlighet att bli av med sopor i rimlig närhet till dom ställen där man förväntas vara. Även handikapptoaletter (extra breda dörrar mm). Det bör finnas en träramp mot Knappelskär så att alla, även personer med rullstolar, kan ta del av denna fina strandremsa. Att anläggas från gångvägens slut fram till berget. (Likt den ramp Skärgårdsstiftelsen gjort vid Gravamaren)

Lövhagens rika och varierande växtlighet och djurliv kan användas av skolorna för naturupplevelser / -utbildning under en eller flera dagar med övernattningar i tältläger för att eleverna ska få en djupare förståelse och respekt för vår Moder Jord.

Det går inte nog att betona hur rädda vi måste vara om Lövhagen. Rätt använt så kommer Lövhagen framgent att vara en tillgång för billig och rik fritid för alla.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Acke Rising      Lou-Lou Hillstad      Hans-Ove Krafft