Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Kommunfullmäktige 2019-06-13

Vi debatterar och yttrar oss om E-strategi, företagsklimat och barnbokslut.

Här hittar Du några frågor av speciellt intresse för oss i Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun, § 123

Vi vill att strategin ska rikta sig till alla företagare i hela vår kommun. Vi yrkar återremiss i syfte att förbättra strategin och får stöd för det.

E-strategi för Nynäshamns kommun, § 127

Det finns inte någon E-strategi som kommunfullmäktige har godkänt. Därför kan E-strategin inte inkluderas i Mål- och budget. En E-strategi är dessutom ett mycket viktigt dokument som ska gälla under en längre tidsperiod och kan därför inte vara en bilaga till en årlig budget.