Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, Stockholms län.

Under våren 2019 har våra stadgar uppdaterats och de antogs först på årsmötet 2019-03-24 och därefter på medlemsmötet 2019-05-19.

Stadgarna nås genom att klicka på PDF-ikonen nedan.