Kommunfullmäktige 2019-05-16

 

Kommunfullmäktige 2019-05-16

Debatt om vår kommuns kalkyl / budget gällande VA verksamheten

Vi har frågat om redovisningen av vår kommuns VA-verksamhet. VA-verksamheten är en helt egen verksamhet och ska därför redovisas helt separat från övrig kommunal verksamhet. Pengar från VA-verksamheten får ej föras till annan verksamhet och pengar från annan verksamhet får ej föras till VA-verksamheten.