Handlingar till KF 2018-11-14

 

Kommunfullmäktige 2019-04-25

Ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan

Vi vill att barnen i Sunnerby förskola evakueras omedelbart och att en ny förskola byggs samt en separat matsal. När det gäller Sunnerbyskolan bör den tekniska statusen fastställas, framtida kapacitetsbehov bedömas och kostnaderna jämföras för ombyggnad och nybyggnad. Kostnaderna för ombyggnad är uppskattade till över 100 miljoner kronor. Eftersom det är många byggnader i vår kommun som har samma problematik och behöver åtgärdas föreslår vi att prefabricerade byggnader är av speciellt intresse eftersom de är kostnadseffektiva.