Folkökning 2018 - Vår kommun växer och landsbygden fortsätter att locka!

Västerby 2019-03-21

Folkökning 2018

Vår kommun växer och landsbygden fortsätter att locka!

Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför kommundelarna1

Ökning i de olika kommundelarna

Kartan och tabellen nedan visar antal nya invånare och den procentuella ökningen i de olika kommundelarna.

Antal invånare i de olika kommundelarna i hela vår kommun
Folkökning 2018 - Vår kommun växer och landsbygden fortsätter att locka!

1 SCB använder sedan 2016 begreppet distrikt i stället för "kommundel" och / eller "församling". Församling är den äldsta benämningen. Församlingarnas åtaganden inom skola och äldreomsorg administrerades av en socken. Socknarna upphörde 1862 och blev kommuner vilka sedan slogs samman till storkommuner under 1900-talet. På så sätt lever begreppet kommundel kvar.

Källa: SCB Statistikdatabas