Bygg nya skolor! Sluta med att "lappa-laga-bussa-barn"!

Tyvär blev vår debattartikel nedkortad och här kan Du läsa hela. Klicka på NP-ikonen längst ned för att läsa debattartikeln i NP!

Västerby 2019-02-04

Bygg nya skolor! Sluta med att "lappa-laga-bussa-barn"!

Debattartikel

Bygg nya skolor! Sluta med att “lappa-laga-bussa-barn”!

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill att vår kommun ska utvecklas varsamt och växa. Vår kommun lägger stora resurser på marknadsföring och många väljer att flytta hit. Tyvärr väljer nästan lika många att flytta härifrån. Utveckling och tillväxt sker därför långsamt.

Vi tror att många barnfamiljer som flyttar hit blir besvikna på skolan. Barnen är det viktigaste man har och i de fall man upplever att skolorna inte fungerar bra, flyttar man i första hand barnen och i andra hand flyttar hela familjen. Dagligen pendlar ca 400 grundskoleelever ut till andra kommuner; det är mer än 10% av alla elever. I Sorunda rektorsområde är andelen mer än 20%. Det säger sig självt att barn som börjar pendla ut från vår kommun redan i grundskolan inte kommer tillbaka till gymnasiestudierna och risken ökar också för att man helt lämnar kommunen, när man blir vuxen.

Vi menar att skolan under lång tid inte fått tillräckliga resurser. Vi måste sluta spara på barnen. Vår kommun lägger t.ex.12 miljoner kronor mindre än vi borde enl. Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se. Detta har lett till att lärarna flytt och skolbyggnaderna misskötts. Vår kommun har fått ett dåligt rykte som arbetsgivare bland lärare och rektorer, skolorna har stora underhållsbehov och det finns för få skolbyggnader. Till detta kommer en politisk övertro på stordrift och centralisering.

Trots en ökande befolkning och att många väljer att flytta till vår kommun, för att deras barn ska få gå i en mindre skola, har vår kommun valt att nedmontera och stänga tre skolor sedan 2011; Torö, Vika och Fagervik. Nedmonteringen av Sunnerbyskolan börjar med beslutet att flytta högstadiet till Vanstaskolan.

Självklart måste vår kommun storsatsa på skolorna. Vi kan inte fortsätta med att lappa och laga befintliga skolor längre och vi kan inte regelmässigt flytta runt och bussa eleverna kors och tvärs i vår kommun. Därför säger vi nej till “lappa-laga-bussa-barn”- förslaget för Sunnerby förskola, Sunnerbyskolan och Vanstaskolan.

Enligt en undersökning som gjordes i början av 2018, har Sunnerby förskolas lokaler så allvarliga mögelproblem, att de behöver evakueras omgående. Förskolan föreslås därför flytta in i Sunnerbyskolan och en mindre matsal inryms också. För att kunna göra detta, flyttas Sunnerbyskolans högstadium till Vanstaskolan, som också behöver byggas om för att Sunnerbys 162 högstadieelever ska få plats. Det innebär att båda skolorna kommer att vara byggarbetsplatser som stör undervisningen under lång tid. Dessutom är risken överhängande att oförutsedda kostnader dyker upp i båda de gamla skolbyggnaderna. Förskolans nya lokaler kommer dock inte att vara färdiga förrän tidigast om ett år, 2020. För barnens och medarbetarnas skull, går det inte att vänta så länge på att en omfattande ombyggnad ska göras.

Att lappa och laga och minska skolornas kapacitet är fel, om vi vill att vår kommun ska växa och utvecklas positivt. Vi vill omedelbart evakuera förskolebarnen från den mögeldrabbade Sunnerby förskola och bygga en ny förskola. Vi vill behålla högstadiet och också bygga en ny fristående matsal för Sunnerbyskolan. Vi vill göra en plan för behovet av skolor fram till 2050. Vi vill jämföra kostnader och risker mellan att “lappa-laga-och-bussa-barn” och bygga nytt.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill se en offensiv satsning och bygga flera nya förskolor och skolor i hela vår kommun. Med nya moderna skolbyggnader blir kostnaderna förutsägbara och de kommer även att hantera behoven fram till 2050.

Det är mycket stora utmaningar som vår kommun står inför och vi tror att skolan är nyckeln till om vi ska kunna vända utvecklingen och hänga med våra grannkommuner. Barnen är vår framtid och vi bör ta oss an utmaningarna med största möjliga allvar och budget. Det är därför vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill storsatsa på skolan, dess elever, lärare och rektorer, för barnens skull.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn-och utbildningsnämnden

Per Ranch
Ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden